Regering

Klimaatcrisis vereist duurzame bouwmaterialen

Klimaatcrisis vereist duurzame bouwmaterialen

De wereld produceert jaarlijks ongeveer 50 miljard ton CO2-uitstoot, gelijk aan 10.000 volgeladen vliegdekschepen. Ongeveer 40% van deze emissies is rechtstreeks afkomstig van de bouw- en constructiesector. De duurzame bouwmaterialen van Mitrex compenseren de uitstoot met BIPV-technologie.

Rekening houdend met deze informatie met het punt dat elke week het aantal gebouwde gebouwen gelijk is aan de stad Parijs, is het duidelijk dat er een probleem is met een verhoogde koolstofuitvoering. Dit komt omdat de winning, het transport, de productie en de installatie van traditionele bouwmaterialen, zoals beton, veel koolstof gebruiken. Om nog maar te zwijgen van het feit dat de CO2-voetafdruk van de bouw vaak meer is dan de uitstoot die tijdens de levensduur van een gebouw wordt geproduceerd.

Het gebruik van duurzame bouwmaterialen in plaats van schadelijke, niet-groene energie zou de bijdrage van gebouweigenaren aan klimaatverandering helpen verminderen.

Zonnetechnologie en duurzame bouwmaterialen

Zonnetechnologie wordt meestal alleen aan constructies bevestigd via zonnepanelen op het dak. Dit mist typisch schoonheid en smaak, omdat constructeurs geen creatieve controle hebben over het algehele ontwerp. Factoren als grootte en vorm beperken andere toepassingen van zonnepanelen. Daarom is het een uitdaging voor zonne-energie om massaal te worden geadopteerd.

In tegenstelling tot deze algemene zorg biedt Mitrex, een in Toronto gevestigde fabrikant, gebouwgeïntegreerde fotovoltaïsche systemen (BIPV) aan. Deze duurzame bouwmaterialen omvatten esthetisch aangename zonne-energie bekleding, glas, dak, en meer om de adoptie van zonne-energie gemakkelijk te maken. De zonnebekledingstechnologie maakt gebruik van een aanpasbare bekledingslaag die panelen produceert in een onbeperkte reeks kleuren en patronen. Deze worden over de zonnecellen heen gemonteerd, waardoor een mooie, energieopwekkende gebouwschil ontstaat.

Deze technologie stimuleert de adoptie van duurzame zonne-energie en draagt bij aan een CO2-neutrale toekomst, in tegenstelling tot traditionele, sterk koolzuurhoudende bouwmaterialen. Conventionele bouwmaterialen dragen op verschillende manieren bij aan de groeiende klimaatcrisis, zoals winning, productie, transport en installatie.

Mitrex Building Integrated Photovoltaics

De volledig geautomatiseerde Mitrex-faciliteit kan elke dag tienduizenden vierkante meter aan geïntegreerde zonnematerialen produceren, zodat constructeurs een toegankelijke en onbeperkte reeks zonnematerialen krijgen om creatief te gebruiken. De zonnebekleding heeft een lichtgewicht efficiëntie in combinatie met een structurele sterkte die vergelijkbaar is met die van beton, zonder bij te dragen aan koolstofemissies - in tegenstelling tot traditionele materialen.

Zodra Mitrex het bekledingsmateriaal produceert, leveren ze het product snel af op bouwplaatsen, waar ze het bekledingsmateriaal installeren met minimale overlast op de bouwplaats. Gevelmaterialen kunnen worden geïntegreerd in nieuwe en achteraf aangebrachte infrastructuur om zonne-energie op te wekken.

Door deze duurzame inspanningen is Mitrex er grotendeels in geslaagd de CO2-uitstoot te minimaliseren. Mitrex' missie om de uitstoot van broeikasgassen om te keren in het licht van de huidige klimaatcrisis is tot wasdom gekomen door middel van geavanceerde zonnetechnologie en lichtgewicht, duurzame materialen. Deze technologie draagt ook grotendeels bij aan de afschrijving van een koolstofrijk elektriciteitsnet, in tegenstelling tot de meeste traditionele bouwmaterialen.

Mitrex-technologie leidt de toekomst van de ontwikkeling van gebouwen snel in een duurzame richting. Verschillende structuren hebben deze technologie al toegepast. Over de hele wereld, van Canada tot het Midden-Oosten, zijn structuren van plan om Mitrex-zonnetechnologie te integreren, waardoor ons wereldwijde energiegebruik op een milieuvriendelijke en duurzame manier opnieuw wordt uitgevonden. We hopen dat dit veel andere landen inspireert om hetzelfde te doen.

Solar Panels and Tax Credits: Maximizing Returns on Investment
Company Updates

Solar Panels and Tax Credits: Maximizing Returns on Investment

Investing in solar panels is not only a sustainable choice for the environment but also a smart financial decision. Solar energy systems can significantly reduce your energy bills and even…

Lees verder
Sustainable Energy Solutions: Mitrex SolaRailTM
BIPV

Sustainable Energy Solutions: Mitrex SolaRailTM

Introducing Mitrex SolaRailTM, an advanced system that transforms balcony railings into sustainable energy sources. This groundbreaking technology integrates photovoltaic cells into balcony railings, making them dual purpose energy producers. Let's…

Lees verder
The Carbon Footprint Challenge in Sustainable Construction
BIPV

The Carbon Footprint Challenge in Sustainable Construction

In the pursuit of sustainable development, understanding the environmental impact of buildings is important. This includes understanding the concepts of embodied carbon and operational carbon, two significant contributors to a…

Lees verder
Understanding the Efficiency of Solar Facade Panels
BIPV

Understanding the Efficiency of Solar Facade Panels

Solar energy has transformed our perspective on energy production and sustainability, with one of the most remarkable advancements being the introduction of photovoltaic building facades, also known as Solar Façade…

Lees verder