Duurzaamheid

Net nul gebouwen met geïntegreerde fotovoltaïsche energie

Net nul gebouwen met geïntegreerde fotovoltaïsche energie

De wereldwijde nieuwscyclus wordt gedomineerd door verhalen over hittegolven, langdurige stroomstoringen, droogtes en extreme weersomstandigheden. Deze herinneren allemaal aan de gevolgen van klimaatverandering en het belang van het implementeren van grootschalige oplossingen voor schone energie. Net zero-gebouwen dienen als een oplossing om de CO2-uitstoot te verminderen.

Momenteel is de bouw- en constructie-industrie verantwoordelijk voor een grote bijdrage aan de wereldwijde klimaatcrisis. De bouwemissies bestaan uit ongeveer 40% van alle wereldwijde emissies. In feite is cement alleen verantwoordelijk voor ongeveer 8% van deze emissies. Dit duizelingwekkende cijfer zal naar verwachting toenemen, met wekelijks genoeg gebouwen die even groot zijn als Parijs.

Vanwege zijn enorme bijdrage aan broeikasgassen, is deze industrie een voor de hand liggende plaats om naar te kijken bij het verminderen van emissies. Zonne-energie is een van de vele hernieuwbare energiebronnen. De industrie is er echter niet in geslaagd om levensvatbare, grootschalige oplossingen te bieden om massale acceptatie te garanderen. Net zero-gebouwen zijn een voor de hand liggende oplossing om de uitstoot te verminderen. Mitrex kan netto nul gebouwen voorzien van geïntegreerde fotovoltaïsche installatie bouwen (BIPV).

Belemmeringen voor de adoptie van zonne-energie

Veel bestaande BIPV-toepassingen waren niet praktisch voor grootschalig gebruik vanwege het gebrek aan creatieve controle. Zonnetechnologie mist typisch esthetiek, ontwerpvrijheid, functionaliteit en betaalbaarheid. Installaties van zonnepanelen zijn doorgaans beperkt tot daken of zonneparken.

Hoewel de prijs van zonne-energie voortdurend is gedaald, zal de grote vraag naar benodigde ruimte grootschalige acceptatie altijd beperken. Daarnaast zijn er in de bouw veel lege verticale ruimtes die kunnen worden gebruikt om schone energie op te wekken.

Over het algemeen moeten we het beleid rond netto-nul bouwen opnieuw uitvinden en naar alternatieven op de markt kijken.

Geïntegreerde zonne-oplossingen zorgen voor netto nul gebouwen

Innovaties zoals gebouwgeïntegreerde fotovoltaïsche energie (BIPV) bieden een oplossing doordat zonne-energie in constructies kan worden ingebouwd. Geïntegreerde zonne-energie, zoals: zonne-gebouw enveloppen of balkonleuningen, kunnen bouwondernemers bijdragen aan netto nul gebouwen.

Terwijl we verticaal blijven bouwen, kunnen geïntegreerde materialen op zonne-energie de energieopwekking uitbreiden naar de buitenkant van de structuur. Deze technologie produceert groene energie, waardoor de bijdrage van gebouwen aan de emissies grotendeels wordt verminderd en de weg wordt vrijgemaakt voor netto nul gebouwen.

De integratie van hernieuwbare technologie in typische bouwmaterialen tegen een betaalbare prijs via massaproductie en automatisering kan de strijd tegen de opwarming van de aarde versnellen. Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen is een wereldwijd doel, en grootschalige integratie om netto nulgebouwen te creëren is een manier waarop we deze missie kunnen beginnen te vervullen.

Bestrijding van belichaamde koolstof

Een andere oplossing om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te minimaliseren en naar een groenere toekomst te leunen, begint met koolstofneutrale bouwmaterialen. De koolstof die wordt gebruikt om bouwmaterialen te fabriceren, transporteren en installeren, vormt een aanzienlijk deel van de uitstoot van gebouwen.

De bouwsector moet een koolstofgevoelige benadering volgen bij het aanpakken van het probleem dat verband houdt met traditionele bouwmaterialen. Hoewel eigenaren van gebouwen misschien aarzelen om hun energieafhankelijkheid over te schakelen naar hernieuwbare bronnen, is het gebruik van materialen met een kleinere ecologische voetafdruk een van de grootste stappen die we kunnen nemen om ons emissieprobleem op te lossen. Innovaties zoals bakstenen die zijn gemaakt van bouwafval en lichtere bouwmaterialen die minder energie verbruiken om te transporteren, zijn enkele dingen in de industrie die dit concept belichamen.

Of u nu een ontwerper, een bouwer of een politicus bent, ons gemeenschappelijke doel zou moeten zijn om een manier te vinden om de klimaatverandering te verminderen en over te schakelen naar een groenere toekomst en industrie. We kunnen dit doel met succes bereiken als belangrijke sectoren hun afhankelijkheid van koolstof verminderen en minimaliseren.

De weg naar netto-nul gebouwen

Het bereiken van het 2050 netto-nul-koolstofemissiedoel dat het ministerie van Energie naar voren heeft gebracht, is mogelijk met de juiste benaderingen en de juiste oplossingen in gedachten. Het is overduidelijk dat een grootschalige toepassing van hernieuwbare energie om netto nul-gebouwen te creëren ons kan helpen bij de transitie.

Naarmate stedelijke centra blijven groeien, kunnen geïntegreerde zonnetechnologie en beleid dat zaken als de acceptatie van zonne-energie en het beperken van de koolstofbelichaming aanmoedigt, een cruciale rol spelen bij het creëren van duurzame steden. Het maken van bewegingen zoals het vervangen van sterk koolzuurhoudende bouwmaterialen door alternatieven en het doorvoeren van institutionele veranderingen kan helpen om de klimaatverandering op haar meest catastrofale hoogtepunt te keren.

Solar Panels and Tax Credits: Maximizing Returns on Investment
Company Updates

Solar Panels and Tax Credits: Maximizing Returns on Investment

Investing in solar panels is not only a sustainable choice for the environment but also a smart financial decision. Solar energy systems can significantly reduce your energy bills and even…

Lees verder
Sustainable Energy Solutions: Mitrex SolaRailTM
BIPV

Sustainable Energy Solutions: Mitrex SolaRailTM

Introducing Mitrex SolaRailTM, an advanced system that transforms balcony railings into sustainable energy sources. This groundbreaking technology integrates photovoltaic cells into balcony railings, making them dual purpose energy producers. Let's…

Lees verder
The Carbon Footprint Challenge in Sustainable Construction
BIPV

The Carbon Footprint Challenge in Sustainable Construction

In the pursuit of sustainable development, understanding the environmental impact of buildings is important. This includes understanding the concepts of embodied carbon and operational carbon, two significant contributors to a…

Lees verder
Understanding the Efficiency of Solar Facade Panels
BIPV

Understanding the Efficiency of Solar Facade Panels

Solar energy has transformed our perspective on energy production and sustainability, with one of the most remarkable advancements being the introduction of photovoltaic building facades, also known as Solar Façade…

Lees verder