BIPV

Największa zintegrowana ściana fotowoltaiczna budynku w Ameryce Północnej

Największa zintegrowana ściana fotowoltaiczna budynku w Ameryce Północnej

Mitrex, kanadyjski producent systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkiem (BIPV), jest w trakcie montażu największej zintegrowanej z budynkiem ściany fotowoltaicznej Ontario w Toronto. Ściana obejmie powierzchnię ponad 7000 m2 dostosowanych paneli elewacyjnych solarnych. Ten system BIPV ma zdolność generowania 100 kW energii. Zastosowano trzy kolorowe warianty Mitrex Solar Facade, dzięki czemu zintegrowana z budynkiem ściana fotowoltaiczna jest estetyczna.

Mitrex produkuje każdy solarny panel elewacyjny przy użyciu najnowszych technologii i najlepszych materiałów. Ta zintegrowana z budynkiem ściana fotowoltaiczna służy podwójnemu celowi wytwarzania energii słonecznej i estetycznych ścian. Ponadto oczekuje się, że ten system ścienny będzie wytwarzał 90 000 kWh energii rocznie, jednocześnie zmniejszając ślad węglowy.

„Elewacje słoneczne Mitrex to zrównoważona opcja wydajnej produkcji energii. Jednocześnie zapewniają znacznie szybsze zwroty niż tradycyjne panele dachowe do fotowoltaiki”, wyjaśnia Danial Hadizadeh, dyrektor generalny Mitrex. Mitrex pokrywa przeciętne koszty instalacji systemu BIPV w ciągu pierwszych 5 lat. Mitrex robi to z oszczędnościami finansowymi poza siecią uzyskaną w tej kadencji lub korzystając z umowy Mitrex Power Agreement (MPA).

Dodał również: „Obecnie w procesie produkcyjnym używamy materiałów o niskiej emisji dwutlenku węgla. Ta ściana BIPV pomoże nam dodatkowo zrównoważyć nasze emisje dwutlenku węgla i poprowadzi nas do naszych celów zrównoważonego rozwoju. Dzięki tej inicjatywie zamierzamy dać przykład, jak wykorzystać technologię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej bez uszczerbku dla estetyki.”

Zrównoważony rozwój i zero netto z BIPV

Zmiana klimatu i rosnące emisje gazów cieplarnianych są pilnym problemem. Z tego powodu Mitrex działa innowacyjnie na rzecz osiągnięcia zerowej emisji netto poprzez integrację technologii fotowoltaicznej z materiałami budowlanymi. Na przykład materiały te obejmują fasady, dachy, balustrady i okna, żeby wymienić tylko kilka. Obecnie prace budowlane i materiały budowlane przyczyniają się do 40% rocznej globalnej emisji dwutlenku węgla. Oczekuje się, że liczba ta wzrośnie dopiero w nadchodzących latach.

Ponadto rządy na całym świecie zachęcają do przyjmowania odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania zmian klimatycznych. Dlatego przekształcenie budynków w energooszczędne sieci jest inteligentnym sposobem na wykorzystanie energii słonecznej przy jednoczesnym zmniejszeniu śladu węglowego.

Oczekuje się, że w nadchodzących latach branża budowlana w Kanadzie znacznie się rozwinie. Zgodnie z trzyletnim planem rozwoju Canada Infrastructure Bank (CIB), finansowanie w wysokości $10 miliardów zostanie przeznaczone łącznie na wytwarzanie czystej energii i budowę zielonej infrastruktury. Przy tak przewidywanym wzroście zarówno w budownictwie, jak iw sektorze energii odnawialnej, w nadchodzących latach widoczne będzie zastosowanie energii odnawialnej. Konstrukcje stworzone przez człowieka, takie jak budynki i domy, mają ogromne niewykorzystane powierzchnie, które zwykle są nieproduktywne. Instalując tę masywną ścianę BIPV, Mitrex przewiduje przyszłość, w której każda powierzchnia może zostać przekształcona w jednostkę generującą energię, umożliwiając łatwe przyjęcie zielonej energii odnawialnej i przynosząc zmianę paradygmatu w branży budowlanej.

Solar Panels and Tax Credits: Maximizing Returns on Investment
Company Updates

Solar Panels and Tax Credits: Maximizing Returns on Investment

Investing in solar panels is not only a sustainable choice for the environment but also a smart financial decision. Solar energy systems can significantly reduce your energy bills and even…

Czytaj więcej
Sustainable Energy Solutions: Mitrex SolaRailTM
BIPV

Sustainable Energy Solutions: Mitrex SolaRailTM

Introducing Mitrex SolaRailTM, an advanced system that transforms balcony railings into sustainable energy sources. This groundbreaking technology integrates photovoltaic cells into balcony railings, making them dual purpose energy producers. Let's…

Czytaj więcej
The Carbon Footprint Challenge in Sustainable Construction
BIPV

The Carbon Footprint Challenge in Sustainable Construction

In the pursuit of sustainable development, understanding the environmental impact of buildings is important. This includes understanding the concepts of embodied carbon and operational carbon, two significant contributors to a…

Czytaj więcej
Understanding the Efficiency of Solar Facade Panels
BIPV

Understanding the Efficiency of Solar Facade Panels

Solar energy has transformed our perspective on energy production and sustainability, with one of the most remarkable advancements being the introduction of photovoltaic building facades, also known as Solar Façade…

Czytaj więcej