Zrównoważony rozwój

Budynki zerowe netto ze zintegrowaną fotowoltaiką

Budynki zerowe netto ze zintegrowaną fotowoltaiką

Światowy cykl informacyjny jest zdominowany przez historie o falach upałów, przedłużających się przerwach w dostawie prądu, suszach i ekstremalnych zjawiskach pogodowych. Wszystko to przypomina o skutkach zmian klimatycznych i znaczeniu wdrażania rozwiązań czystej energii na dużą skalę. Budynki zerowe netto służą jako rozwiązanie do redukcji emisji dwutlenku węgla.

Obecnie branża budowlana i budowlana w dużym stopniu przyczynia się do globalnego kryzysu klimatycznego. Emisje budowlane stanowią około 40% wszystkich globalnych emisji. W rzeczywistości sam cement odpowiada za około 8% tych emisji. Oczekuje się, że ta oszałamiająca liczba wzrośnie, gdy liczba budynków będzie równa wielkości Paryża budowanego co tydzień.

Ze względu na ogromny wkład w gazy cieplarniane branża ta jest oczywistym miejscem, na które należy zwrócić uwagę przy redukcji emisji. Solar jest jednym z wielu odnawialnych źródeł energii. Jednak branża nie była w stanie zaoferować opłacalnych rozwiązań na dużą skalę, aby zapewnić masową adopcję. Budynki zerowe netto są oczywistym rozwiązaniem na ograniczenie emisji. Mitrex może zapewnić budynkom zerowym netto fotowoltaika zintegrowana z budynkiem (BIPV).

Bariery w przyjmowaniu energii słonecznej

Wiele istniejących aplikacji BIPV nie było praktycznych do użytku na dużą skalę ze względu na brak kreatywnej kontroli. Technologii słonecznej zazwyczaj brakuje estetyki, swobody projektowania, funkcjonalności i przystępności cenowej. Zazwyczaj instalacje paneli słonecznych ograniczają się do dachów lub farm fotowoltaicznych.

Chociaż cena energii słonecznej stale spada, wysokie zapotrzebowanie na wymaganą przestrzeń zawsze będzie ograniczać ich stosowanie na dużą skalę. Ponadto w budownictwie istnieje wiele nieczynnych pionowych przestrzeni, które można wykorzystać do generowania czystej energii.

Ogólnie rzecz biorąc, musimy na nowo wymyślić politykę wokół budowania zerowej netto i szukać alternatyw na rynku.

Zintegrowane rozwiązania solarne zapewniają budynki zerowe netto

Innowacje, takie jak fotowoltaika zintegrowana z budynkiem (BIPV), zapewniają rozwiązanie umożliwiające wbudowanie energii słonecznej w konstrukcje. Zintegrowana energia słoneczna, taka jak fotowoltaiczne koperty budowlane lub balustrady balkonowe, konstruktorzy budynków mogą przyczynić się do uzyskania budynków zerowych netto.

Ponieważ nadal budujemy w pionie, zintegrowane materiały słoneczne mogą rozszerzyć wytwarzanie energii na zewnętrzne powierzchnie konstrukcji. Technologia ta wytwarza zieloną energię, znacznie zmniejszając udział budynków w emisji i torując drogę do budynków zerowych netto.

Integracja technologii odnawialnych z typowymi materiałami budowlanymi w przystępnej cenie poprzez masową produkcję i automatyzację może przyspieszyć walkę z globalnym ociepleniem. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych jest celem globalnym, a integracja na dużą skalę w celu stworzenia budynków zerowych netto jest jednym ze sposobów, w jaki możemy zacząć wypełniać tę misję.

Zwalczanie ucieleśnionego węgla

Inne rozwiązanie minimalizujące zależność od paliw kopalnych i skłaniające się ku bardziej ekologicznej przyszłości zaczyna się od materiałów budowlanych neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla. Węgiel używany do produkcji, transportu i montażu materiałów budowlanych stanowi znaczną część emisji z budynków.

Branża budowlana musi przyjąć podejście uwzględniające emisję dwutlenku węgla podczas rozwiązywania problemu związanego z tradycyjnymi materiałami budowlanymi. Podczas gdy właściciele budynków mogą wahać się, czy przestawić swoją zależność energetyczną na źródła odnawialne, wykorzystanie materiałów, które mają mniejszy ślad węglowy, jest jednym z największych kroków, jakie możemy podjąć w celu rozwiązania naszego problemu z emisją. Innowacje, takie jak cegły, które są wykonane z odpadów budowlanych i lżejsze materiały budowlane, które zużywają mniej energii na transport, to niektóre z elementów w branży, które ucieleśniają tę koncepcję.

Niezależnie od tego, czy jesteś projektantem, budowniczym czy politykiem, naszym wspólnym celem powinno być znalezienie sposobu na złagodzenie zmian klimatycznych i przejście w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości i przemysłu. Możemy z powodzeniem osiągnąć ten cel, jeśli kluczowe sektory ograniczą się i zminimalizują zależność od węgla.

Droga do budynków zerowych netto

Osiągnięcie celu zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 r., który przedstawił Departament Energii, jest możliwe przy odpowiednim podejściu i właściwych rozwiązaniach. Jest całkowicie jasne, że zastosowanie energii odnawialnej na szeroką skalę w celu tworzenia budynków zerowych netto może nam pomóc w transformacji.

W miarę jak ośrodki miejskie wciąż się rozwijają, zintegrowana technologia słoneczna i polityki, które zachęcają do przyjęcia energii słonecznej i ograniczania emisji dwutlenku węgla, mogą odgrywać istotną rolę w tworzeniu zrównoważonych miast. Podejmowanie działań, takich jak zastąpienie wysoce nagazowanych materiałów budowlanych alternatywami, oraz forsowanie zmian instytucjonalnych może pomóc w odwróceniu zmian klimatycznych w najbardziej katastrofalnym momencie.

Solar Panels and Tax Credits: Maximizing Returns on Investment
Company Updates

Solar Panels and Tax Credits: Maximizing Returns on Investment

Investing in solar panels is not only a sustainable choice for the environment but also a smart financial decision. Solar energy systems can significantly reduce your energy bills and even…

Czytaj więcej
Sustainable Energy Solutions: Mitrex SolaRailTM
BIPV

Sustainable Energy Solutions: Mitrex SolaRailTM

Introducing Mitrex SolaRailTM, an advanced system that transforms balcony railings into sustainable energy sources. This groundbreaking technology integrates photovoltaic cells into balcony railings, making them dual purpose energy producers. Let's…

Czytaj więcej
The Carbon Footprint Challenge in Sustainable Construction
BIPV

The Carbon Footprint Challenge in Sustainable Construction

In the pursuit of sustainable development, understanding the environmental impact of buildings is important. This includes understanding the concepts of embodied carbon and operational carbon, two significant contributors to a…

Czytaj więcej
Understanding the Efficiency of Solar Facade Panels
BIPV

Understanding the Efficiency of Solar Facade Panels

Solar energy has transformed our perspective on energy production and sustainability, with one of the most remarkable advancements being the introduction of photovoltaic building facades, also known as Solar Façade…

Czytaj więcej